För entreprenörer

Här kan du som entreprenör ladda hem filer med material som underlättar ditt administrativa arbete inför en upphandling. Borlänge Energi är ett bolag som lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling).
GIS kravspecifikation för inmätning av relationshandlingar – senast rev. 2015-02-03
Anvisningar för grävning i allmän mark Falun/Borlänge – gällande från 2010
VA - Borlänge Energi VA-teknisk standard

Grävning i allmän mark:
De flesta arbeten i allmän mark innebär störningar av något slag. I syfte att förbättra planering och utförande finns Anvisningar för grävning i allmän mark. https://www.borlange-energi.se/Documents/Borl%c3%a4nge%20Energi/Kundservice/HR-0317-v.1.0_Gr%c3%a4vning_i_allm%c3%a4n_mark,_Gemensamma_anvisningar_Falun_Borl%c3%a4nge.pdf

Byggnation av VA-ledningar mm:
För projektering, anläggning och underhåll av VA-ledningar inom ramen för Borlänge Energis verksamhet används Borlänge Energi VA-teknisk standard. https://www.borlange-energi.se/Documents/Borl%c3%a4nge%20Energi/VattenOAvlopp/VA%20-%20Borl%c3%a4nge%20Energi%20VA-teknisk%20standard.pdf

Förläggning av el och opto:
Arbeten med el- och optokabel/slangar ska göras enligt anvisningar för kabelförläggning Stadsnät respektive anvisningar för schakt och kabelförläggning Elnät.
Anvisningar kabelförläggning Stadsnät
Anvisningar för schakt och kabelförläggning Elnät

Förläggning av fjärrvärme:
Byggande av och ingrepp på fjärrvärmeledningar ska göras enligt D:211 läggningsanvisningar.
D:211 läggningsanvisningar

EPiTrace logger