Kör fossilfritt

Fordonsgas
Biogas är ett av marknadens bästa drivmedel ur miljö och hälsosynpunkt. Kanske det bästa om hela samhällets nyttor vägs samman, där vi väger in att biogasen genererar lokala jobb, fossilfritt bränsle, minskar hälsoskadliga ämnen och framförallt nyttjar vårt avfall och slam på ett bra sätt. Borlänge Energi har byggt Dalarnas första tankstation för fordonsgas.

Orolig? -Gå in på Fordonsgas och läs under Frågor och svar.


För dig som kör elbil
Elbilar är tysta, billiga i drift och bra för miljön. Borlänge Energi var tidigt ute med elbilar och laddstationer. I etapper har vi byggt laddstationer runt om i kommunen för att gynna utvecklingen.

Idag omfattas vårt laddnät av både publika laddstationer och laddstationer hos företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

EPiTrace logger