Information till dig som ska bygga nytt hus

Det är viktigt att du tar kontakt med oss i ett tidigt skede, gärna redan när du ansöker om bygglov. Detta för att underlätta planeringen av alla produkter och tjänster vi ska leverera.

Det vi ansvarar för är följande:

  • elnät
  • vatten och avlopp
  • avfall
  • fjärrvärme
  • gata
  • stadsnät

Under "Dokument" hittar du en intresseanmälan som du ska fylla i och skicka in tillsammans med situationsplan och husritning med markering var mätarskåpet kommer att sitta på huset/ garaget.

EPiTrace logger