Vinterväghållning

Det är Borlänge Energi, på uppdrag av Borlänge kommun, som ansvarar för snöröjning och sandning av Borlänges gator och cykelbanor. 

Vi anlitar entreprenörer för att ta hand om plogning och sandning men sköter vissa gator i centrala staden med egna resurser. Statliga vägar och delar av cykelvägnätet sköter Trafikverket. Privata vägföreningar och fastighetsbolag har ansvaret för sina gator och cykelvägar.

Vi får ofta frågor om hur vi prioriterar plogning och sandning och hur mycket snö det ska komma för att vi ska bege oss ut. Här är några fakta i punktform.

  • Cykelvägar och centrum är alltid prioriterat och där plogar vi när det kommit 4-6 cm snö. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar. Sandning vid behov.
  • För våra högtrafikerade vägnät gäller upp till fem centimeter och dessa saltas när behov finns och temperaturen är den rätta.
  • Vi kallar ut snöröjningsmaskinerna till bostadsgator och enskilda vägar vid ett snödjup om minst 8 centimeter. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar.

Halkbekämpning
  • Vi använder främst sand och krossgrus vid bekämpning av halka, ibland används även salt på större vägar.
  • Tänk på att det är du som villaägare som är ansvarig för hur trottoaren utanför din tomt ser ut.

Sand att hämta
Borlänge Energi bjuder på sand för dig som vill sanda din uppfart och trottoaren. Läs mer

Snövallar
Vid snöröjning bildas snövallar vid infarter. De entreprenörer som sköter vägar och gator vintertid har i uppdrag att minimera snövallar i största möjliga mån. Trots detta går det inte att undvika att vallar uppkommer och vi hoppas att du har överseende med detta.

Då snövallar ändå uppstår kan du som Borlängebo, med särskilda förhinder att själv ta bort din vall, vända dig till oss. Din förfrågan kan lämnas först 3 dagar efter snövallens uppkomst.

Bortforsling av snö
  • Snö i centrum forslas bort kontinuerligt, dock normalt inte efter varje snöfall.

 

EPiTrace logger