Borlängevatten - drickbart direkt från källan

 Borlänge har tre grundvattentäkter där vi tar upp dricksvatten från:

  • Lennheden Vattenverk
  • Tjärna Vattenverk
  • Frostbrunnsdalen

Grundvattnet, som tas upp från Badelundaåsen, är så bra att det inte behöver renas eller få tillsättning av kemikalier. Det är drickbart direkt från källan!

I Borlänge finns två avloppsreningsverk

  • Borlänge avloppsreningsverk
  • Idkerberget

Utöver dessa finns även en mindre biologisk reningsanläggning som ligger i Barkargärdet.

Borlänges Vatten och avlopp i siffror.
ca 11 400 kunder vatten
ca 10 300 kunder avlopp
6 000 000 m3 levererat dricksvatten per år
5 900 000 m3 renat avloppsvatten per år
61 mil vattenledningar
49 mil spillvattenledningar
30 mil dagvattenledningar
15 st tryckstegringsstationer
8 st reservoarer
125 pumpstationer
11 500 000 kWh el anv. per år

EPiTrace logger