Stadsmiljö - Gata, park och trafik

Bild på ett lekande barn i en lekpark

Vi arbetar med frågor som rör

  • gata
  • park

På uppdrag av kommunen ansvarar vi för

  • planering, projektering och byggande av gator och parker
  • upprustning och renovering av stadsmiljön
  • gatu- och parkunderhåll
  • frågor kring enskilda vägar

 

EPiTrace logger