Priser

Priserna nedan avser privatpersoner och är inklusive moms.
Du betalar en anslutningsavgift/aktiveringskostnad och därefter en månatlig avgift för tillgången till stadsnätet.

Anslutningsform

Fiber Aktiveringskostnad** Månadskostnad
Bas 10* 200 kr 150 kr/mån
Plus 10* 200 kr 195 kr/mån
Bas 100* 200 kr 175 kr/mån
Plus 100* 200 kr 220 kr/mån
Stadsnät 250** 1500 kr 250 kr/mån

* Anslutningsformen Bas klarar av internet och telefoni. Anslutningsformen Plus klarar av internet, telefoni och TV.

** Stadsnät 250 klarar alla tjänster från 250 Mbit/s och uppåt även TV.

10 innebär att hastigheten är upp till 10 Mbit/s
100 innebär att hastigheten är upp till 100 Mbit/s

Flyttavgiften är på 200 kr.

Om ADSL
Borlänge Energi har satsat stort på att bygga ut fibernätet i Borlänge genom åren, >89% kan ansluta sig enligt Post & Telestyrelsen senaste statistik

Då det gamla kopparnätet, som inte lever upp till dagens kapacitetsbehov stängs succesivt ner av Telia/Skanova tar vi inte mot några nybeställningar vad gäller ADSL.

EPiTrace logger